Ana Sayfa Genel, Gündem 1 Ekim 2015 825 Görüntüleme

Sendikadan protesto

Disk/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, DİSK/Genel—iş Sendikası’nın Marmara Ereğlisi Belediyesi’ndeki örgütlenme çalışmalarının başlamasının ardından ortaya çıkan gelişmeleri protesto etti. Gurup, Marmara Ereğlisi sahilde bulunan parkta toplanmasının ardından, Belediye binası önüne kadar sloganlar atarak yürüdü. Burada bir basın açıklaması yapan Disk/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, “DİSK/Genel-İş Sendikası’nın Marmara Ereğlisi Belediyesi’ndeki örgütlenme çalışmalarının başlamasının ardından ortaya çıkan gelişmeleri Marmara Ereğlisi halkı ve kamuoyu ile paylaşmak üzere toplandık” dedi.
Disk/Genel-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Marmara Ereğlisi’nde gerçekleştirdikleri eylemle ilgili olarak; “DİSK/Genel—iş Sendikası Trakya Şubesi bu yıl başında örgütlenerek TİS yapmak üzere yetki aldığı Marmara Ereğlisi Belediyesinde işveren Belediye Başkanının uzlaşmaz tutumu ve bunun sonucunda da işyeri temsilcisinin hukuksuz bir yere işten atması sonucu Marmara Ereğlisi Belediyesi önünde bir eylem gerçekleştirdik.” dedi.
Sahilde bulunan parkta toplanan ve Trakya’da örgütlü bulunan işyerlerinden gelen yaklaşık 100 civarında sendika yöneticisi, temsilci ve üyeleri ile birlikte sloganlarla yürüyen grup belediye önünde Şube Başkanı Salim ŞEN tarafından okunan basın açıklamasının ardından dağıldılar.
Belediye binası çönünde bir basın açıklaması yapan Şen şunları söyledi:
“Bugün Sendikamızın Marmara Ereğlisi Belediyemizdeki örgütlenme çalışmalarının başlamasının ardından ortaya çıkan gelişmeleri Marmara Ereğlisi halkı ve kamuoyu ile paylaşmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız.   
DİSK/Genel-İş Sendikası olarak Marmara Ereğlisi Belediyesindeki kadrolu işçiler üzerinde bu yılın başlarından itibaren örgütlenme çalışması başlattık ve 39 işçinin bulunduğu işyerinde 20 civarında üye kaydederek çoğunluğu sağladık. Çoğunluğun sağlanmasının ardından Bakanlık nezdinde yetki tespiti talebinde bulunmamıza müteakip Bakanlık tarafından burada yetkili olduğumuza dair yetki belgesi yazısı hem sendikamıza hem de Belediye Başkanlığına gönderilmiştir.  
Ancak gelinen noktada başta Belediye Başkanı İbrahim UYAN olmak üzere belediye yönetimi sendikamız ile hiçbir şekilde TİS görüşmesine yanaşmamış, gerek yer-gün-saat tespiti, gerek arabulucu görüşmeleri ve gerekse de TİS’in hiçbir maddesi üzerinde tarafımızla herhangi bir görüşme yapmadığı gibi, işveren belediye başkanı bununla da yetinmemiş ve Marmara Ereğlisi Belediyesine bir başka sendika çağırarak onlarla görüme yapmış ve işçinin iradesini yok sayarak tarafımıza bundan böyle bu sendika ile çalışacağını söyleyerek yeni bir despotizme daha imza atmıştır. Sonuçta TİS Yüksek Hakem Kurulu’na gönderilmiş ve 30.07.2015 tarihinde Yüksek Hakem Kurulu tarafından TİS iki taraf adına bağıtlanarak muhatapları olan Sendika yani bize ve Marmara Ereğlisi Belediye Başkanlığı’na gönderilmiştir. Buna rağmen Belediye yönetimi diktatörvari uygulamalarına devam ederek Yüksek Hakem Kurulu tarafından (yani devlet tarafından) bağıtlanan TİS’i tanımamış ve TİS bu güne kadar üyelerimize keyfi bir şekilde uygulanmamıştır.  
Bütün bu süreç yaşanırken belediye yönetimi başta Belediye Başkanı İbrahim UYAN ve başkan yardımcısı İrfan TÜTÜN aracılığı ile örgütlenmenin başladığı daha ilk günden itibaren işçilere baskı, tehdit ve şantaj yapılmış; üyelerimiz, başkan yardımcısı İrfan TÜTÜN tarafından gerek makamına çağrılarak gerekse de telefon açılarak istifa etmeleri istenmiş aksi takdirde iş akitlerinin fesih edileceği söylenerek tehdit edilmiş ve işçiler baskı altına alınmak istenmiştir. Buna rağmen Marmara Ereğlisi Belediyesinin onurlu işçileri sendikasından istifa etmediği gibi daha çok birbirlerine kenetlenerek mücadelesini sürdürmüşlerdir. Bu baskı ve şantajlar o dereceye vardırılmıştır ki bazı işçilere defalarca görev değişikliği uygulanarak sindirilmek istenmiş, hatta Marmara Ereğlisi’nin en ücra köşelerine, toplu taşıma araçlarının bulunmadığı ve ikametlerinden uzak yerlere sürülmüşlerdir. Belediye yönetiminin baskı ve şantajları bununla da kalmamış ve son olarak 3 Eylül 2015 tarihinde İşyeri Sendika Temsilcimiz Şerif ÖZ’ün ciddi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tamamen keyfi sebepler öne sürülerek iş akdini fesih yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. 
Bu ilçede dört dönemdir Belediye başkanı seçilmiş olmayı kendisine diktatörlük uygulaması yapma hakkı verdiğini zanneden belediye başkanı İbrahim UYAN ve ekibine şunu hatırlatmak isteriz ki o halktan aldığınız oylar size işçileri işten atmanız için ya da onlara baskı uygulayarak sendikadan istifa ettirmeniz için verilmiş oylar değildir. Üstelik de  yıllardır sendikasız olan bu işçilerin 6772 Sayılı Yasa gereği ödenmesi gereken yıllık 52 günlük ilave tediyelerinin yanı sıra fazla mesailerini bile ödemeyerek suç işlediniz. Ne zaman ki bu işçiler sendikaya üye olmaya başladılar ve BİMER’e başvurup Belediye’ye müfettiş getirdiler o zaman bu işçilerin geriye dönük olarak zaman aşımına uğramamış olan beş yıllık ilave tediyelerini ödediniz. Peki bu işçilerin beş yıldan daha önceki ilave tediye, mesai gibi alacakları ne olacak. Bunlar kul hakkı değil miydi ve sen kul hakkı yemiş olmadın mı?  
Ancak şunu bu meydandan duyurmak isterim ki işten attığınız işyeri sendika temsilcimizin işe iade davası sendikamızca açılmış olup; göreceksiniz ki bu hukuk tanımaz tavrınız en kısa sürede yargıdan dönecek ve işyeri temsilcimiz işine iade edilecektir. Peki o zaman doğacak ceza ve tazminatların hesabını Marmara Ereğlisi halkına kim verecek. Şunu buradan açıkça beyan ediyorum ki Belediyeyi uğratacağınız her kuruş kamu zararının size ve bu anti demokratik uygulamalara imza atan bürokratlarınıza rücu edilmesi için her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Yine belediye başkan yardımcısı İrfan TÜTÜN’ün işçileri tehdit etmek, sendikal örgütlenmeyi engellemek ile ilgili uygulamaları hakkında da gerekli suç duyurularında bulunmak üzere sendikamız hukukçularını görevlendirdiğimizi buradan duyurmak istiyorum.  
Bu işçiler yıllardır Marmara Ereğlisi halkına hizmet etmekte ve bu kentin her türlü sorununu çözmektedirler. Biz Marmara Ereğlisi Belediyesi işçileri olarak ilçemize hizmet etmekten her zaman için gurur duyduk. Yıllardır yazın sıcağında, kışın kar, yağmur ve fırtınasında bu ilçenin çöpünü biz topladık, yolunu biz yaptık, suyunu biz akıttık, kanalizasyonunu biz tamir ettik, yangınlarına hayatımız pahasına biz müdahale ettik.  
Ancak bugün için geldiğimiz noktada her türlü hukuki, insani ve vicdani duygudan uzak bir biçimde sendikaya üye olduğumuz için işyeri temsilcisi Şerif ÖZ adlı arkadaşımızın iş akdini fesih edilmiştir. Bu arkadaşımıza gönderilen fesih yazısında ciddi hiçbir mazeret gösterilmemiştir. Oysa DİSK/Genel-İş olarak örgütlendiğimizden günden bu yana diyalog kurmak için çaba sarf ettik, her türlü sorununu ve sıkıntısını bizimle görüşebileceğini, var olan sıkıntıların çözümü için iş birliği yapabileceğimizi belediye yönetimine defalarca söyledik. Ancak bugün belediye başkanının sorun çözmeden anladığının insanları işten atmak olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Oysaki buradaki işçilerin sadece sendikalı olmak gibi Anayasa’dan kaynaklı masum bir talepleri vardı. 
Belediye başkanı şunu bilmelidir ki insanların çalışma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez. İnsanların bu haklarının elinden alınması ne insan haklarıyla ne vicdanla ne de hukukla izah edilebilir. Ciddi hiçbir gerekçe göstermeden işyeri temsilcimizi işten atmakla belediye başkanı Marmara Ereğlisi’ndeki huzuru ve barışı bozmuştur. Belediye Başkanı İbrahim UYAN bütçem yok mazeretine sığınmamalıdır. Zaten Yüksek Hakem Kurulu’ndan gelen zam oranları da ortadır. Kesinlikle Belediye bütçesini zorlayacak bir zam değildir.  
Kendisini sosyal demokrat, emek dostu siyasetten biri olarak gösteren ve CHP çatısı altında siyaset yapan Belediye Başkanı İbrahim UYAN’ın sendika karşıtı tavrını ve sendikalaşmayı kırmak için bir işçi temsilcisini işten çıkarmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama şunu iyi bilmelidir ki bu mücadelemiz Marmara Ereğlisi’nde kalmayacak ve mücadelemizi tüm Trakya’ya taşıyarak CHP genel merkezine kadar bu hukuksuzluğu duyuracağız.  
Buradan DİSK/Genel-İş sendikası olarak Marmara Ereğlisi Belediye Başkanına bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, Marmara Ereğlisi’nde kavga istemiyorsanız, Marmara Ereğlisi’nde huzur istiyorsanız çok geç olmadan iş akdini fesih etmiş olduğunuz işyeri sendika temsilcimiz Şerif ÖZ’ü derhal işine iade edin. Biz sorunlarınızın, sıkıntılarınızın çözümü için görüşmeye ve işbirliği yapmaya hazırız. Aksi halde hukuk mücadelemizin yanı sıra bu eylem ve etkinliklerimiz işten atılan arkadaşımız işe iade edilene kadar devam edecek ve bunun sonucunda da Marmara Ereğlisi’nde doğacak olumsuzlukların müsebbibi biz değil siz olacaksınız.”

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Avrupa Gazetesi Tekirdağ